...

Montage op locatie

Projectcolor werkt met gecertificeerde monteurs die in het bezit zijn van een VCA certificaat, zodat u altijd verzekert bent van nette, vaardige en goed getrainde monteurs. Wekelijks monteren wij complete winkel campagnes die bestaan uit raamstickers, muurprints, textiel voor in frames en/of het opzetten van displays. Aanpassen van signing op landelijk of zelfs Europees niveau is een complexe opdracht, want elke winkel is weer anders, qua maten en openingstijden toch zorgen wij ervoor dat alles er weer uniform uit komt te zien.

Spoeddienst

Vakmontage

Gecertificeerd

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.