...

Bestelportal

Maak het jezelf makkelijk en bestel via een persoonlijke bedrijfsportal.
In deze op maat gemaakte portal beheer, creëer en bestel je alle veel voorkomende printproducten.
Zo hoef je nooit meer te zoeken naar gegevens en bestel je binnen een paar klikken.
Wij werken al jaren samen met de specialist (ISI) op het gebied van printautomatisering, zodat je verzekerd bent van de juiste aanpakt en de meest moderne portal. De portals zijn gecertificeerd met ISO 27001 en ISO 9001, dit houdt o.a. in dat ISI voldoet aan alle kwaliteitseisen m.b.t. informatiebeveiliging, werkprocessen en hosten van de portals.

ISO gecertificeerd

Deskundig

Gemakkelijk

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.