...

DTP Studio

Projectcolor is van origine een lithograaf en hierdoor hebben we zeer veel verstand van kleur en grafische bestanden. Het is bekend dat 40% van de bestanden niet goed aangeleverd wordt en dan is het wel zo handig dat je samenwerkt met een bedrijf die veel ervaring heeft van de diverse grafische software en printspecificaties. Veel klanten laten ook de gehele opmaak door ons verzorgen, zo kunnen wij vanuit een schets een compleet design maken van bijvoorbeeld posters, banners, beurswanden of complete huisstijlen.
Dus heb je nog geen bestand, dan helpt onze studio je graag!

Design

Colormanagement

Lay-out

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.