...

Plafondprints

Plafondprints geven een hele andere sfeer aan een ruimte en kunnen tegelijkertijd ook gebruikt worden om reclame te maken. Voor de plaatsing van plafondprints maken we gebruik van een textielframe. Dit is een aluminium frame waar je een doek in kunt spannen. Het doek voorzien we van een siliconenpees zodat het eenvoudig in het textielframe bevestigd kan worden.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.