...

Banner met tafel

Een eerlijke postersnap uit lindenhout, leverbaar in 3 lengtematen. De breedte maten zijn 50 – 70 en 100 cm breed. Het wisselen van de banner gaat heel eenvoudig. Aan de banner wordt boven en onder een metalen stripje geplakt; deze zelfklevende stripjes zetten zich automatisch vast aan de geïntegreerde magneetjes in de postersnap.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.