...

Rad van fortuin

Het rad van fortuin is een echte trekpleister, klanten kunnen bijvoorbeeld hun eigen aanbieding draaien.

Of je hem nu nodig hebt voor een beurs, een actie of een tentoonstelling: elk model is geschikt voor allerlei evenementen. De montage is ongelooflijk eenvoudig en binnen 2 minuten gedaan. Het rad kan worden voorzien van uw eigen branding.

Formaat: De stand van het rad van fortuin is verstelbaar tot een maximale hoogte van 200 cm. Het wiel zelf heeft een diameter van 60 cm tot 100 cm.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.