...

Spanframe outdoor

Het spanframe is een simpel maar doeltreffend spansysteem voor binnen en buiten. Grote formaten zijn geen probleem, het spanframe kan je inzetten tot wel 250 vierkante meter. Het systeem bestaat uit een bodemprofiel waarop je het doek plaatst en een kunststof klemprofiel waarmee je het doek vastklemt. Het klemprofiel is verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs of zwart.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.